Website Under Construction

Wat is Digital Travellers?

Digital Travellers (DT) is een project dat is gericht op het bevorderen van digitale inclusie van mensen die vanwege een gebrek aan digitale vaardigheden niet volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

 

Uit gegevens van de Europese Commissie blijkt dat bijna de helft van de Europese bevolking (44%) niet over basale digitale vaardigheden beschikt, en dat terwijl dergelijke vaardigheden naar verwachting nodig zullen zijn voor ongeveer 90% van de banen in de toekomst. Onze maatschappij wordt steeds digitaler, waardoor er digitale basisvaardigheden nodig zijn voor dagelijkse taken, zoals online bankieren, facturen betalen, belastingaangifte doen en het gebruik van andere overheidsdiensten.

 

De uiteindelijke doelstelling van het DT-project is om de digitale vaardigheden van zo veel mogelijk mensen te verbeteren. De secundaire doelstelling is om, middels een pilot, aan te tonen hoe de uiteindelijke doelstelling op efficiënte wijze kan worden behaald, tegen zo laag mogelijke kosten, door middel van een ‘train-the-trainer’-methodiek en een laagdrempelige aanpak, waarbij gebruikgemaakt wordt van de korte afstand tussen bibliotheekmedewerkers en de kwetsbare groepen.

 

Ga voor meer informatie over het project naar: www.digitaltravellers.eu

Choose your language :
www
pl
fr
fi
nl