Website Under Construction: De Digital Travellers-bibliotheek met leermiddelen

Wat is Digital Travellers?

Digital Travellers (DT) is een project dat is gericht op het bevorderen van digitale inclusie van mensen die vanwege een gebrek aan digitale vaardigheden niet volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

 

Uit gegevens van de Europese Commissie blijkt dat bijna de helft van de Europese bevolking (44%) niet over basale digitale vaardigheden beschikt, en dat terwijl dergelijke vaardigheden naar verwachting nodig zullen zijn voor ongeveer 90% van de banen in de toekomst. Onze maatschappij wordt steeds digitaler, waardoor er digitale basisvaardigheden nodig zijn voor dagelijkse taken, zoals online bankieren, facturen betalen, belastingaangifte doen en het gebruik van andere overheidsdiensten.

 

The ultimate goal of the DT project is to improve the digital skills of as many people as possible. The secondary objective is to demonstrate, by means of a pilot, how the ultimate objective can be achieved efficiently, at the lowest possible cost, by means of a ‘train-the-trainer’ method and a low-threshold approach, using the short distance between library staff and the vulnerable groups.

 

For more information about the project, please visit: https://www.digitaltravellers.org/ 

Kies de gewenste taal :
www
pl
fr
fi
nl